Ceník

Cena opravy je téměř vždy závislá na typu konkrétní závady PC, notebooku, tabletu, atd. a nelze ji předem většinou přesně určit. Konečná cena opravy je vždy stanovena až po provedení diagnostiky závady a návrhu řešení, kdy Vám technik zavolá a sdělí dané možnosti řešení problému / závady a konkrétní (maximální konečnou) cenu opravy

Ceny prací prováděných v našich servisních provozovnách

Hardwarové práce - Notebooky / tablety


ZDARMA
150 - 600 Kč

Diagnostika závady, návrh řešení (SW/HW)

- případě opravy v našem servisním středisku:
- v případě, že notebook či PC se rozhodnete u nás neopravovat (např. při nerentabilitě ceny opravy)

400 - 700 Kč

Základní vyčištění (profylaxe) notebooku

Cena zahrnuje demontáž notebooku, vyčištění vnitřku, zpětnou montáž a otestování funkčnosti notebooku

700 - 1200 Kč

Kompletní vyčištění (profylaxe) notebooku

Cena zahrnuje kompletní demontáž notebooku, vyčištění a odmaštění jednotlivých komponent a plastů, vyčištění LCD, výměnu teplovodivé pasty a teplovodivých podložek (thermal pad) na procesoru, chipsetu, grafickém obvodu, atd., montáž a kompletní otestování funkčnosti notebooku, včetně provedení zátěžových testů CPU/GPU, atd.

700 - 3500 Kč


Oprava politého notebooku / tabletu

Cena zahrnuje kompletní demontáž zařízení, vyčištění jednotlivých komponent od oxidačních produktů, případnou opravu obvodů základní desky (obvykle přepěťové a proudové ochrany) a DPS (deska plošného spoje) - je-li to možné, opětovnou montáž notebooku / tabletu a otestování funkce notebooku a jednotlivých kompoent.
(v ceně nejsou zahrnuty náklady na jednotilivé nefunkční obvody / komponenty)

400 - 700 Kč

Renovace plastů notebooku

Cena zahrnuje vyčištění klávesnice od nečistot, vyčištění plastů notebooku, vyčištění LCD obrazovky, atd.

150 - 600 Kč

Rozšíření paměti notebooku

Cena zahrnuje instalaci paměťových modulů (DDR I/II/III/IV) do notebooku a kompletní otestování správné funkce pamětí
(cena nezahrnuje cenu instalovaných paměťových modulů)

200 - 400 Kč

Výměna klávesnice notebooku (stadnardní klávesnice)

Cena zahrnuje výměnu nefunkční klávesnice za novou a otestování funkce po výměně
(v ceně není zahrnuta cena nové klávesnice - obvykle od 600 do 2000 Kč v závislosti na typu klávesnice)

600 - 900 Kč

Výměna klávesnice notebooku (lepené klávesnice)

Cena zahrnuje odlepení původní klávesnice, očištění zbytků lepidla z šasi notebooku, nalepení nové klávesnice a otestování funkce po výměně (v ceně není zahrnuta cena nové klávesnice - obvykle od 600 do 2000 Kč v závislosti na typu klávesnice)

200 - 800 Kč

Oprava klávesnice notebooku

Cena zahrnuje vyčištění a odmaštění klávesnice od nečistot, doplnění vadných, nebo chybějících kláves, otestování funkce klávesnice, atd. (v ceně není zahrnuta cena měněných/dopleňovaných kláves, atd. - obvykle od 30 do 200 Kč za 1ks v závislosti na typu klávesnice)

600 - 1800 Kč

Oprava konektorů notebooku / tabletu (napájení, USB, audio, HDMI, DVI, atd.)

Cena zahrnuje demontáž notebooku / tabletu, opravu nebo výměnu vadného konektoru na základní desce / přídavných deskách, opětovnou montáž zařízení a otestování funkce. (v ceně není zahrnuta cena nového konektoru - obvykle od 80 do 500 Kč v závislosti na typu konektoru)

900 - 2300 Kč

Oprava napájecích obvodů notebooku / tabletu

Cena zahrnuje demontáž notebooku / tabletu, diagnostika vadných napájecích obvodů, opravu nebo výměnu vadných součástek napájecích obvodů (power managment IC, battery management IC, vstupní napěťové ochrany, atd.), opětovnou montáž zařízení a otestování funkce.
(v ceně není zahrnuta cena měněných součástek - obvykle od 50 do 600 Kč v závislosti na typu obvodu)

1500 - 3500 Kč


Oprava základní desky notebooku / tabletu (BGA obvody)

Cena zahrnuje demontáž základní desky z notebooku / tabletu, opravu - reflow / reballing, nebo výměnu vadných BGA obvodů základní desky (CPU, GPU, Chipset, atd.), otestování funkce základní desky, montáž notebooku a opětovné kompletní otestování správné funkce notebooku, včetně případných zátěžových testů, atd.
(v ceně nejsou zahrnuty případné náklady na nové BGA obvody - obvykle od 200 do 2500 Kč v závislosti na typu obvodu)

800 - 2500 Kč


Oprava vadného BIOS (paměť FLASH)

Cena zahrnuje demontáž notebooku, opravu / výměnu a naprogramování obvodu FLASH paměti (pro příslušný typ základní desky), opětovnou montáž notebooku a otestování funkce (v ceně není zahrnuta cena obvodu paměti FLASH - obvykle od 150 do 500 Kč)

400 - 1200 Kč


Výměna ventilátoru / chlazení notebooku

Cena zahrnuje demontáž vadného ventilátoru notebooku, opravu původního ventilátoru nebo výměnu za nový, výměnu teplovodivé pasty procesoru, otestování funkce notebooku, atd.
(v ceně není zahrnuta cena ventilátoru a dalších potřebných komponent chlazení - obvykle od 250 do 800 Kč)

600 - 1200 Kč


Výměna základní desky notebooku

Cena zahrnuje kompletní demontáž notebooku, výměnu základní desky, opětovné složení notebooku a kompletní otestování funkčnosti. (v ceně není zahrnuta cena nové základní desky - obvykle od 1400 do 7000 Kč)

300 - 1500 Kč


Výměna displeje notebooku / tabletu

Cena zahrnuje výměnu prasklého / vadného LCD panelu za nový a otestování funkce zařízení po výměně. Cena výměny je závislá na způsobu uchycení displeje (např. zda je displej lepený, s dotykovou vrstvou (touchscreen), atd.)
(v ceně není zahrnuta cena LCD panelu - obvykle od 800do 3500 Kč v závislosti na velikosti a typu LCD panelu)

300 - 600 Kč


Oprava podsvícení displeje (CCFL)

Cena zahrnuje výměnu invertoru CCFL podsvícení za nový a otesotvání funkce
(v ceně není zahrnuta cena nového invertoru - obvykle od 250 do 900 Kč)

300 - 1400 Kč


Oprava pantů a krytů notebooku

Cena zahrnuje opravu, nebo případnou výměnu pantů, krytů notebooku, atd.
(v ceně není zahrnuta cena nových dílů - v případě výměny pantů obvykle od 150 do 700 Kč; v případě výměny krytů notebooku je cena náhradních dílů obvykle od 400 do 2500 Kč)

Hardwarové práce - PC

ZDARMA
150 - 600 Kč

Diagnostika závady, návrh řešení (SW/HW)

- případě opravy v našem servisním středisku:
- v případě, že notebook či PC se rozhodnete u nás neopravovat (např. při nerentabilitě ceny opravy)

300 - 700 Kč

Základní vyčištění (profylaxe) PC

Cena zahrnuje vyčištění jednotlivých komponent PC od prachu/nečistot a otestování funkčnosti po vyčištění.

450 - 900 Kč

Kompletní vyčištění (profylaxe) PC

Cena zahrnuje demontáž PC, vyčištění jednotlivých komponent od prachu, nečistot, mastnoty, výměnu teplovodivé pasty na CPU/GPU, atd., opětovnou montáž PC a kompletní otestování funkčnosti (včetně zátěžových testů, atd.) po vyčištění.

200 - 500 Kč

Výměna teplovodivé pasty na procesoru

Cena zahrnuje demontáž chladiče a procesoru, vyčištění chladiče a procesoru od původní pasty, výměnu pasty a otestování funkčnosti po vyčištění.

200 - 500 Kč

Výměna / instalace komponent PC

Cena zahrnuje montáž komponenety, včetně instalace ovladačů (včetně jejich přápadného nalezení a stažení), konfigurace a ověření správné funkce (v ceně není zahrnuta cena PC komponent)

400 - 800 Kč

Výměna základní desky PC

Cena zahrnuje výměnu základní desky, připojení všech komponent k základní desce a otestování funkčnosti. (v ceně nejsou zahrnuty případné náklady na novou základní desku)

200 - 500 Kč

Výměna zdroje PC

Cena zahrnuje výměnu vadného zdroje za nový, zapojení všech komponent ke zdroji a otestování funkčnosti PC.
(v ceně není zahrnuta cena nového zdroje - obvykle od 500 do 2000 Kč v závisloti na typu zdroje)

500 - 2000 Kč


Oprava základní desky PC

Cena zahrnuje demontáž základní desky z PC, diagnostiku vadných součástek a jejich výměnu na základní desce, opětovnou montáž PC a otestování funkce. Při rozsáhlejším poškození základní desky PC (např. vadný chipset, konektory pamětí, atd.) již bývá oprava většinou nerentabilní, proto provádíme obvykle jen základní opravy - např. výměna vadných kondenzátorů, výměna stabilizátorů napětí, výměna audio konektorů atd.
(v ceně není zahrnuta cena vadných komponent - obvykle od 20 do 400 Kč v závislosti na typu součástky)

500 - 2000 Kč


Oprava grafické karty PC

Cena zahrnuje demontáž grafické z PC, diagnstiku a případnou výměnu vadných součástek, opětovnou montáž PC a otestování funkce. Při rozsáhlejším poškození grafické karty (např. vadné GPU, atd.) již bývá oprava většinou nerentabilní, proto provádíme obvykle jen opravy typu - reflow grafického chipu, výměna vadných kondenzátorů, výměna stabilizátorů napětí , výměna DDR pamětí, atd.
(v ceně není zahrnuta cena vadných komponent - obvykle od 20 do 1500 Kč v závislosti na typu součástky/obvodu)

150 - 400 Kč

Rozšíření paměti PC

Cena zahrnuje instalaci paměťových modulů do PC a kompletní otestování správné funkce pamětí
(cena nezahrnuje cenu paměťových modulů)

500 - 2500 Kč

Oprava - výměna vadného / nefunkčního BIOS FLASH

Cena zahrnuje demontáž obdodu FLASH Bios ze základní desky (v případě vadného obvodu jeho výměnu za nový), naprogramování nového BIOS/UEFI, atd. (pro příslušný typ základní desky), opětovné vložení (zapájení) do základní desky a otestování funkce
(v ceně není zahrnuta cena paměti FLASH BIOS - obvykle od 150 do 500 Kč)

400 - 600 Kč

Montáž PC

Cena zahrnuje kompletní montáž PC z jednotlivých komponent, otestování funkčnosti všech komponent
(v ceně není zahrnuta cena komponent)

1200 - 4000 Kč


Montáž a konfigurace serveru

Cena zahrnuje montáž serveru z jednotlivých komponent, konfiguraci RAID polí a kompletní, základní konfiguraci síťových karet, konfigurace ILO/IPMI, atd. (je-li na serveru k dispozici), otestování HW funkcí serveru
(v ceně nejsou zahrnuty ceny jednotlivých komponent)

Hardwarové práce - Ostatní - hodinové sazby

500 Kč

Opravy PC - Notebooků

ostatní výše neuvedné hardwarové práce na PC, noteboocích

650 Kč

Opravy tabletů - smartphone

ostatní výše neuvedné hardwarové práce na zařízeních typu tablet, smartphone, atd.

500 - 700 Kč

Opravy serverů

výměna / instalace komponent serverů, čištění serverů, HW upgrade serverů, zátěžové testy, apod. (cena je počítána v závislosti na typu serveru - tower/rack, výrobce, atd.)

700 Kč

Servis ostatních zařízení

servis, opravy a čištění tiskáren, routerů, wifi AP, modemů, telefonů a ostatních IT periférií a příslušenství

Softwarové práce - Notebooky - PC - Tablety - Konfigurace síťových prvků

700 Kč

Instalace operačních systémů Windows (Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)

V ceně je zahrnuta instalace / reinstalace operačního systému (OS) a ovladačů HW zařízení, včetně jejich konfigurace a instalace základního aplikačního software (programy pro internet, dokumenty, foto, video, atd.). V ceně není zahrnuta cena za případnou zálohu dat, nastavení, atd.

700 Kč

Instalace operačních systémů Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Mint, atd.)

V ceně je zahrnuta instalace OS Linux (desktop verze), základní nastavení OS, instalace aktualizací OS a SW a otestování funkce PC / notebooku

3000 - 15000 Kč

Instalace serverového OS Windows

Cena zahrnuje instalaci a konfiguraci serverového OS Windows (Win 2003 - Win 2012), konfiguraci RAID polí, instalaci ovladačů HW zařízení serveru a konfiguraci služeb a rolí serveru (dle potřeb zákazníka) - mail/exchange server, IIS, active directory, aplikační software, nastavení zálohování, atd. dle potřeb a požadavků zákazníka (cena instalace je závislá na typu a počtu instalovaných služeb / rolí serveru, atd.)

3000 - 15000 Kč

Instalace serverového OS Linux

Cena zahrnuje instalaci a konfiguraci serverového OS Linux (Debian, Ubuntu, atd.) a instalaci a konfiguraci služeb dle potřeb zákazníka (web server, sql server, mail server, samba server, nastavení zálohování,atd.).Cena instalace je závislá na typu a počtu instalovaných služeb serveru, atd.

1100 - 1600 Kč

Kompletní přeinstalace PC / notebooku včetně zálohy a následné obnovy dat a nastavení

V ceně je zahrnuta kompletní záloha dat a případných nastavení SW, kompletní přeinstalace OS, včetně instalace ovladačů, instalace standardního software (PDF, vypalování , kancelářský software, atd.), obnova zálohy dat a nastavení SW (pošta, atd.).

400 - 800 Kč

Vyčištění a optimalizace OS - zrychlení systému

Cena zahrnuje vyčištění registrů OS, odstranění nepotřebného a zatěžujícího software a spyware, atd. dodávaného výrobcem PC/notebooku, optimalizaci služeb a software a další operace vedoucí ke zrychlení systému

200 - 700 Kč

Zálohování dat

Cena zahrnuje vytvoření zálohy dat (z funkčního i nefunkčního OS) na dodaný externí disk a jiná média (dle dohody). Cena je stanovena v závislosti na objemu zálohovaných dat

600 - 1500 Kč

Odvirování PC / notebooku

Cena zahrnuje kompletní antivirovou kontrolu PC, včetně odstranění virů, spyware, malware, atd. a případného dalšího ručního vyčištění systému od zbytků nákaz, atd. bez přeinstalace operačního systému (v případě nálezu infekcí provádíme opakovanou antivirovou kontrolu několika různými typy antivirového software). Cena odvirování je závislá na typu a rozsahu napadení PC/NTB, atd.

150 - 800 Kč

Instalace aplikačního software (programů)

Cena zahrnuje instalaci požadovaného software (např. Office, grafické programy, CAD software, atd.), včetně případné konfigurace, atd. - cena je závislá na typu instalace a případné konfigurace daného software
(v ceně není zahrnuta cena případných potřebných softwarových licencí)

300 - 1500 Kč

Konfigurace Wifi AP / routeru

Cena zahrnuje konfiguraci wifi AP / routeru, nastavení adres (LAN/WAN), kanálu AP, konfigurace NAT, forwarding, static route, zabezpečení, atd. a otestování funkce AP, atd. routeru (cena je dána typem routeru/modemu, atd. a typem konfigurace - základní/střední/pokročilá, atd.)

Softwarové práce - Ostatní - hodinové sazby

500 Kč/hod.

Opravy a konfigurace PC - notebooků - tabletů

Ostatní výše neuvedené práce a služby

700 - 1300/hod.

Opravy a konfigurace serverů Windows

Ostatní softwarové práce na serverech Windows / Linux. Hodinová sazba je závislá na konkrétních prováděných pracech (základní serverové práce/ středně náročné / náročné serverové práce)

500 Kč/hod.

Vzdálená správa / servis PC - notebooku

Veškeré softwarové práce prováděné přes vzdálenou správu (přes vzdálenou plochu, aplikaci TeamViewer, atd.).
Účtovaná částka je počítána za každých započatých 15 minut vzdálené správy

600 Kč/hod.

Opravy a konfigurace síťových prvků

Konfigurace routerů, ADSL modemů, Wifi AP, VPN gateway, atd.

Ceny prací prováděných u zákazníka

Hardwarové práce - hodinové sazby

650 Kč/hod.

Hardwarové opravy PC - Notebooků

Hardwarové práce prováděné na PC, noteboocích, atd. (v případě, že je možné HW opravy provádět v místě výjezdu)

800 Kč/hod.

Hardwarové opravy Serverů

Výměna / instalace komponent serverů, čištění serverů, HW upgrade serverů, apod.

700 Kč/hod.

Hardwarové opravy ostatních zařízení

Servis, opravy a čištění tiskáren, routerů, wifi AP, modemů, telefonů a ostatních IT periférií a příslušenství

500 Kč/hod.

Instalace datových a počítačových sítí

Instalace strukturované kabeláže pro datové/počítačové sítě, včetně lištování, instalace datových kabelů, atd.
(v ceně nejsou zahrnuty náklady na kabeláž, lišty, patch panely, atd.)

500 -1200 Kč/hod.

Návrhy a realizace počítačových sítí a datových rozvodů

Instalace strukturované kabeláže pro datové/počítačové sítě (lištování, instalace datových kabelů, zapojení patch panelů, atd.), instalace racků, konfigurace aktivních síťových prvků, serverů, atd. (cena instalace je závislá na typu instalace a konfigurace - server/router/switch, atd. a celková max. cena je počítána dle kalkulace na základě poptávky)
(v ceně nejsou zahrnuty náklady na jednotlivé komponenty počítačové sítě)

Softwarové práce - hodinové sazby

600 Kč/hod.

Opravy a konfigurace PC - notebooků - tabletů

Instalace ovladačů, instalace aplikačního software, konfigurace OS a SW, optimalizacě běhu OS, a další

800 -1500 Kč/hod.

Opravy a konfigurace serverů Windows

Softwarové práce na serverových systémech Windows / Linux. Hodinová sazba je závislá na konkrétních prováděných pracech (základní serverové práce/ středně náročné / náročné serverové práce)

700 Kč/hod.

Opravy a konfigurace síťových prvků

Konfigurace routerů, ADSL modemů, Wifi AP, VPN gateway, atd.

Kopírování, tisk, skenování, laminace, kroužková vazba

ZRUŠENO

Z DŮVODU VYSOKÉ ZTRÁTOVOSTI PO ZAVEDENÍ EET (při účtence za v hodnotě cca 3-15Kč, kdy cena jejího zaúčtování se pohybuje mezi 12-28kč) BYLY BOHUŽEL VEŠKERÉ SLUŽBY TOHOTO TYPU ZRUŠENY

Tvorba WWW stránek

dohodou

Tvorba internetových stránek a aplikací

Vytvoření internetových stránek nebo aplikací, (e-shop, redakční systémy, databázové aplikace, atd.), optimalizace SEO, atd., dle Vašich požadavků a potřeb.Více inforamcí naleznete v sekci Tvorba WWW.

Vývoj elektroniky a software

dohodou

Vývoj elektroniky

Vývoj, návrhy, prototypová výroba elektronických zařízení del Vašich specifiakcí a potřeb. Cena vývoje resp. výroby závisí na konkrétních požadavcích zákazníka. V případěš zájmu nás prosím kontaktujte na emailu: info@hsservices.eu nebo david@prevorovsky.com.

Ceny výjezdů k zákazníkovi

150,- Kč

do 5km od našeho servisního střediska (Praha 6 - Dejvice)

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi

250,- Kč

do 10km od našeho servisního střediska (Praha 6 - Dejvice)

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi

400,- Kč

ostatní výjezdy na území Prahy

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi

10,- Kč / km

výjezdy mimo Prahu

V ceně výjezdu jsou zahrnuty náklady na dopravu a čas technika na cestě k zákazníkovi při dopravě mimo území hl.m. Praha

Ceny příplatků a ostatní ceny

20,- Kč / den

Skladné při nevyzvednuté zakázce

Při nevyzvednutí zakázky do 14dnů od ukončení opravy, bude zákazníkovi účtováno skladné. Nejdéle Však 6 měsíců, po uplynutí této doby zařízení propadá bez nároku na náhradu.

+ 60%

Příplatek za práce prováděné mimo standardní pracovní dobu - večerní pásmo

Příplatek za práce prováděné v pracovních dnech v době od 19hod. do 21hod.

+ 100%

Příplatek za práce prováděné mimo standardní pracovní dobu - noční pásmo

Příplatek za práce prováděné v pracovních dnech v době od 21hod. do 8hod.

+ 100%

Příplatek za práce a zásahy prováděné mimo standardní pracovní dobu - svátky a víkendy

Příplatek za práce prováděné o svátcích a víkednech

U hodinových sazeb je cena účtována po 1/4 hodinách

V případě výjezdu k zákazníkovi je účtována minimální sazba ve výši 1/2 hod. dle dané sazby + cena dopravy

Veškeré výše uvedené ceny jsou koncové (tzn. vč. DPH - nejsme plátci DPH).

V případě potřeby vyúčtování s DPH (možné po domluvě) jsou ceny uvedeny bez DPH.